Direct na een brand of andere calamiteit wil de gedupeerde maar één ding: met een enkel telefoontje alle noodzakelijke handelingen laten uitvoeren die nodig zijn om de schade te beperken en erger te voorkomen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het aanbrengen van noodglas, het veilig stellen van elektronica en het afsluiten van het pand of de woning.

Snoek Reconditionering is meteen ter plekke, ongeacht het tijdstip en neemt de eerste zorgen uit handen, rekening houdend met de emoties van dat moment en met oog voor de noodzaak om snel rust te creëren.

Ook omtrent het reinigen en desinfecteren van (mogelijke) besmette Corona ruimtes kunt u Snoek reconditionering inschakelen. Onder strenge veiligheidsinstructies en met gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden besmette (Corona) ruimtes gereinigd en gedesinfecteerd.